Z. Sybi SHEHUZ. Sybi SHEHU

TË DHËNA PERSONALE

Emri:
Sybi
Mbiemri:
Shehu
Datëlindja:
10.03.1965
Vendlindja:
Kuçovё
Vendbanimi:
Kuçovё
Shtetësia:
Shqiptar

ARSIMI:

 • 1987 – 1991: Mbaruar ciklin shkollor të Mesëm Industriale Berat, Dega “Ndërtim”
 • 2004 – 2008: Mbaruar studimet në Universitetin Publik “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Dega: Histori- Gjeografi, Edukim Qytetar.

EKSPERIENCA NЁ PUNЁ:

 • 1988 – 1994: Teknik në zbatim Ndërmarrja e Ndërtim Montimit të Kombinati Metalurgjik Elbasan.
 • 1995 – 2012: Drejtues ligjor i shoqërisë ndërtimore “Suelva shpk”, shoqëri tregëtare aktiviteti ndërtim.
 • 24.10.2013: Nën Prefekt i Qarkut Berat për Bashkinë Kucovë.

PЁRVOJA POLITIKE:

 • 2003 – Vazhdim: Anëtar i Partisë Socialiste
 • 2006 – 2011: Kryetar i OS Fshati Goraj, NJA Perondi
 • 2007 – Vazhdim: Delegat i kongresit të PSSH-së
 • 2011 – 2016 Kryetari i PS Komuna Perondi
 • 2015 – Vazhdim: Anetar i Këshillit Bashkiak Basshkia Kuçovë, Përfaqësues i PS Kryetar i grupit të Këshilltarëve të PS
 • 2015: Anetar i Këshillit të Qarkut Berat dhe nga Këshilli i zgjedhur si anëtar i Kryesisë së Qarkut
 • 2016: Kryetari i PS Bashkia Kuçovë
 • 2016: Anëtar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste

KOMPJUTER: Zotëroj paketën bazë të programeve kompjuterike.

AFTЁSI TЁ TJERA:

 • I gatshëm për punë.
 • Serioz në punë individuale dhe në grup.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi, drejtimi dhe menaxhimi.
Cel.:
+355672982455
E-mail:
sybishehu@gmail.com
Adresa:
Lgj 11 Shkurti, Kuçovë.