Lista me afatet e ruajtjes së dokumentacionit

Lista e dokumentave që administrohen nga institucioni me afat 5 dhe 10 vjet

Lista e dokumentave me Rëndësi Historike Kombëtare (R.H.K)