Prokurimet

Regjistri i realizimit të proçedurave të prokurimit publik për vitin 2021

Regjistri i realizimit të proçedurave të prokurimit publik për vitin 2022

Regjistri i parashikimit të proçedurave të prokurimit publik për vitin 2023