E drejta për tu informuar dhe ankuar

INSTITUCIONI I PREFEKTIT TË QARKUT BERAT
Adresa: Rruga “Antipatrea”, Lagjia nr. 2
E-mail: prefekti.berat@mb.gov.al
Nr. tel: 032234041
Orari zyrtar i punës: E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30 / E Premte 08:00 – 14:00

PREFEKTI
E-mail: valbona.zylyftari@mb.gov.al
Nr. cel: 0682005744

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT
Enkeleda Avduli
Cel: 0682071068
E-mail: enkeleda.avduli@prefektiiqarkutberat.gov.al / kenaavduli@yahoo.com