Buxheti

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2019

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2020

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2021

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2022

Buxheti, plani i shpenzimeve për periudhën janar – gusht 2023