Kontakte të Strukturave të Emergjencave Civile – Qarku Berat

Kontakte të Strukturave të Emergjencave Civile – Qarku Berat :

Për Institucionin e Prefektit të Qarkut Berat – 0697527135

Për Bashkinë Berat – 0696311599

Për Bashkinë Kuçovë – 0693760267

Për Bashkinë Dimal – 0698684836

Për Bashkinë Poliçan – 0694001002

Për Bashkinë Skrapar – 0695560020