Harilla JorgjiHarilla Jorgji DAFA (CV)

TË DHËNA PERSONALE

Emri:
Harilla
Mbiemri:
Dafa
Datëlindja:
9 Maj 1956
Vendlindja:
Vlorë
Vendbanimi:
Vlorë
Shtetësia:
Shqiptar
Status Civil:
I martuar me Eftimi Dafa në Korrik 1982
Fëmijët:
Ditjon (16 Dhjetor 1984) dhe Alban (14 Dhjetor 1987)

DATA E TITULLIMIT OFICER: 28 Korrik 1980

DETYRAT E KRYERA NË KOHË TË NDRYSHME:

 • Detyra aktuale Prefekt i Qarkut Berat nga data 01.11.2017 (VKM Nr.634, datë 01.11.2017).
 • 01.10.2011 – 06.01.2014 Drejtor (Civil) i Kantjerit të Ndërtimit të Anijeve, Forca Detare, Pashaliman, Vlorë
 • 01.06.2010 – 30.06.2011 Drejtor i Kantjerit të Ndërtimit të Anijeve, Forca Detare, Pashaliman, Vlorë
 • 16 Shtator 2008 – 01.06.2010 Shef i Sektorit të Menaxhimit të Projekteve të Detarisë në Drejtorinë e Menaxhimit të Projekteve të Modernizimit në Ministrinë e Mbrojtjes, Tiranë
 • 30 Mars 2007 – 16 Shtator 2008 Drejtor i Drejtorisë së Bashkëpunimit Civilo Ushtarak në Shtabin e Komandës së Forcës së Bashkuar, Durrës
 • 01 Janar 2007 – 30 Mars 2007 Komandant (i komanduar) i Distriktit të Dytë Detar, Vlorë
 • 16 Prill 2005 – 01 Janar 2007 Shef i Shtabit i Distriktit të Dytë Detar, Vlorë
 • 1 Shtator 2004 – 16 Prill 2005 Shefi i Degës së Planifikimit në Forcat Detare, Durrës
 • 1 Janar 2004 – 01 Shtator 2004 Zv/komandant i Distriktit të Dytë Detar, Vlorë
 • 01 Shtator 2001 – 01 Janar 2004 Shef operacional dhe stërvitjes në shtabin e Distriktit të Dytë Detar, Vlorë
 • 01 Shtator 2000 – 01 Shtator 2001 Komandant i Grupit të Gjuajtësve në Distriktit të Dytë Detar, Pashaliman, Vlorë
 • 31 Korrik 1995 – 01Shtator 2000 Komandant i Grupit të Kërkim-Shpëtimit në Distriktit të Dytë Detar, Pashaliman, Vlorë
 • 06 Maj 1992 – 31 Korrik 1995 Komandant anije palombare në Grupin e Kërkim-Shpëtimit të Distriktit të Dytë Detar, Pashaliman, Vlorë
 • 15 Gusht 1987 – 06 Maj 1992 Komisar i Grupit të Anijeve Ndihmuese në Brigadën e Nëndetseve, Pashaliman, Vlorë
 • 28 Korrik 1980 – 15 Gusht 1987 Komandant i anijes palombare në Grupin e anijeve Ndihmuse të Brigadës së Nendetseve, Pashaliman, Vlorë

GRADAT:

 • 28 Nëntor 1991 Kapiten Lejtnant I-rë
 • 26 Korrik 1996 Kapiten i Rangut III-rë
 • 26 Gusht 2002 Kapiten i Rangut II-të
 • 19 Tetor 2007 (Urdhëri i MM Nr.1754) Kapiten Rangut I-rë

ARSIMIMI:

 • 15 Shtator 1976 – 15 Korrik 1980 Akademia e Detarisë, Vlorë
 • 2 Janar 1999 – 6 Janar 2000 Kurs i gjuhës Angleze në DLI (Defense Language Institut), në Lackland AFB, San Antonio, Texas, SHBA.
 • 7 Janar 2000 – 16 Qershor 2000 Kolegji i shtabit (NWC), Newport, Rhoda Island, SHBA.
 • 29 Korrik 2003 – 18 Qershor 2004 Kolegji i Luftës të Forcave Detare (NWC), Newport, Rhoda Island, SHBA.

SPECIALIZIME, KUALIFIKIME, TRAJNIME e STËRVITJE:

 • 24 – 31 Mars 2001 “DIVEX 2001” Stërvitje e përbashkët me zhytësat e FD të SHBA në Durrës.
 • 4 – 21 Shtator 2001 Seminar tre javor “Gjuha Operacionale Detare” SWOS, Newport, RI, SHBA.
 • 1 – 15 Shkurt 2002 Kurs dy javor “Të sigurojmë paqen”(Bashkëpunimi civilo-ushtarak në paqeruajtjen moderne) në qëndrën “PEARSON” Klementsport, Halifax, Kanada.
 • 18 – 29 Mars 2002 Kurs dy javor “Procedurat e reja të vendimmarrjes” në Akademinë e Mbrojtjes, Tiranë.
 • 1 – 8 Prill 2002 “Cooperative Exercise 2002”, Stërvitje e përbashkët me zhytësat e FD të SHBA në Vlorë.
 • 15 Korrik – 2 Gusht 2002 Kurs tre javor i “Oficerit operacional në shtab” në shkollën e NATO-s (SHAPE) Oberammergau, Gjermani.
 • 6 – 23 Shtator 2002 Vizitë trainuese me program dy javor “Projekt për Shqiperinë – Problemet e zbatimit të ligjit dhe politika për anti-trafikun” Ëashington DC, Los Angeles, San Diego, Miami, Neë York, ShBA.
 • 20 – 25 Mars 2005 Kurs për Planifikimin në Shtabin e Bashkuar (J5) nga shkolla e NATO-s(Oberammergau, Gjermani) në Dubrovnik, Kroaci.
 • 15 – 23 Korrik 2005 Stervitja “Adriatic Engagement 05” (Koordinator kryesor në shtabin e drejtimit), në Vlorë.
 • 12 – 23 Shtator 2005 Stervitja NATO/PFP/MD “Cooperative Engagement 05” (Koordinator kryesor për zhvillimin e stërvitjes dhe Co-projekt oficer në shtabin e drejtimit), në Vlorë.
 • 21 – 24 Nëntor 2005 Seminar trajnues për Planizimin e Stervitjeve në Komandën e Komponentit Detar (CC MAR), Napoli, Itali.
 • 19 – 30 Qershor 2006 Stërvitja NATO/PFP/MD “Cooperative Mako 05” (në shtabin e drejtimit dhe përgjegjës për ekipin e Forcës Detare) në Kostanca, Rumani.
 • 5 – 9 Shkurt 2007 Kurs një javor “Operacionet në mbështetje të paqes” në shkollën e NATO-s (SHAPE) Oberammergau, Gjermani.
 • 7 – 16 Tetor 2007 Stërvitja NATO/PFP/MD “Cooperative Longbow 07” (Zv/shef i zyrës së informimit dhe medias), Tiranë.
 • 19 – 30 Tetor 2007 Stërvitja NATO/PFP/MD “Cooperative Lacer 07” (Zv/shef i zyrës së informimit dhe medias), Tiranë.
 • 8 – 9 Prill 2008 Seminar i CIMIC në Komandën e Komponentit Tokësor (CC Land) , Madrid, Spanjë.
 • 25 – 29 Janar 2010 Kurs i Menaxhimit të Burimeve të Mbrojtjes, Durrës.

GJUHË E HUAJ

Anglisht, diplomë nga Instituti Gjuhës Angleze në San Antonio, Texas, SHBA.

MEDALJE DHE TITUJ

 • Medalja e “Shërbimit Ushtarak” nga Presidenti i RSH (Nr. 7059, datë 20.08.1986).
 • Medalja “Për Shërbime të Shquara Shtetërore dhe Shoqërore“ nga Presidenti i RSH (Nr. 1012 datë 24.01.1995).
 • Qytetar Nderi i Shtetit Rhode Island, SHBA nga Governatori i shtetit te Rhode Island, SHBA (datë 21.08.2003).
 • Medalja e “Karrierës” nga SHSHP të FA (Nr.603, datë 23.12.2005).
 • Medalja “Për Shërbime të Veҫanta” nga SHSHP të FA (Nr.886, datë 28.11.2007).
 • Medalja e “Karrierës” nga SHSHP te FA (Nr.949, datë 03.12.2008).
Cel.:
069 89 75 838
E-mail:
harilladafa@yahoo.com
harilla.dafa@mb.gov.al